Twee Muziekloketten leiden tot verwarring in het Boxtelse muziekonderwijs

Boxtel – Sinds afgelopen najaar kent Boxtel twee muziekloketten; één (MuziekloketBoxtel.nl) dat is opgezet vanuit een samenwerking tussen harmonieën, fanfares en enkele andere partijen als MuzeBox, Musicalschool F-Act en The Talent Factory en één (te vinden via CultuurBox.nl) dat is opgericht door CultuurBox. Deze op het oog vreemde situatie is niet alleen verwarrend voor Boxtelaren, maar vormt ook een voorbeeld van hoe verschillende partijen in het speelveld momenteel langs elkaar heen lijken te werken.