Bezorgde bewoners vragen aandacht voor overlast goederentreinen

Boxtel – Heb oog voor de gevaren van meer goederentreinen op het spoor in Boxtel. Dat is de boodschap die Boxtelaar Jan Bakx aan de man wil brengen. Bakx, die zelf pal naast de drukke spoorverbinding Boxtel-Den Bosch woont, vreest herhaling van de ontsporing van een giftrein zoals in 1989, maar dan met grotere gevolgen.

De Boxtelaar uitte zijn zorgen al verschillende malen, zo tijdens de meest recente informatieavond over het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de raadsvergadering van dinsdag. Dat zorgt ervoor dat vanaf pakweg 2026 spoorboekloos personenvervoer op het spoor mogelijk wordt. Maar het maakt ook dat er fors meer goederentreinen over het drukke spoornet denderen, waaronder in Boxtel.

Manifest
Bakx heeft zich aangesloten bij het Landelijk Platform Overlast Goederen Treinen (LPOGT) waarmee hij aandacht vraagt voor de problemen die dit goederenvervoer veroorzaakt. Bakx: “We worden eigenlijk links en rechts door ProRail om de tuin geleid omdat er gigantische overschrijdingen zijn op het spoor.” Met name het aantal giftreinen blijkt uit tellingen achteraf veel hoger dan afgesproken: “We zijn bijvoorbeeld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen drie keer over de grenzen gegaan voor het traject Tilburg-Boxtel. En ik heb daar in de raad weinig tot niets over gehoord!”

In een manifest richting de politiek wijzen Bakx en de andere leden van het platform erop dat dit gevaar oplevert voor omwonenden. Zij baseren zich daarbij onder meer op stukken in het AD, waaruit blijkt dat er tot wel vijf keer meer giftreinen over het Brabantse spoor rijden dan afgesproken is. Daarnaast wijzen zij op de schadelijke effecten die trillingen en geluid van de voorbij denderende treinen hebben op omwonenden van het spoor.

‘Wachten op ongelukken’
Maar misschien het de meest sprekend voorbeeld komt uit een rapport van de Onderzoeksraad van Veiligheid uit 2016. Naar aanleiding van de botsing tussen een passagierstrein en een goederentrein die gevaarlijke stoffen vervoerde bij station Tilburg stelde de raad een rapport op. Een belangrijke conclusie in het rapport is het afraden van personenvervoer op dezelfde spoorlijnen als waarover ‘giftreinen’ rijden.

Dat het mis kan gaan is ook in Boxtel al eens gebleken. Begin 1989 ontspoorde een giftrein, met onder meer het explosieve methanol aan boord. Een ramp werd toen afgewend, maar het is volgens Bakx slechts een kwestie van tijd voordat er weer iets misloopt, zeker als er fors meer treinen gaan rijden over het toch al drukke spoornet.

Trillingen en geluidsoverlast
En dan gaat het alleen nog maar over giftreinen. Want ook ‘normale’ goederentreinen veroorzaken heel veel overlast. Bakx wijst erop dat omwonenden van het spoor aantoonbaar minder gezonde levensjaren hebben door de overlast van het spoor en de gevolgen die dat heeft voor hun nachtrust. PHS is volgens hem dus niet alleen een veiligheids- maar ook een gezondheidskwestie.

“We moeten daar absoluut meer strijd en actie in gaan ondernemen”, vindt Bakx. “Want anders drukt ProRail het PHS erdoor.” Hij wijst daarbij op de sterke onderhandelingspositie die de spoorbeheerder heeft, aangezien PHS in Boxtel gekoppeld is aan verschillende verkeersoplossingen. Bijvoorbeeld de sanering van de dubbele overweg en de verbreding van de Keulsebaan. Dat maakt onze gemeente tot op zekere hoogte afhankelijk van de uitrol van PHS.

Politieke actie
Zelf heeft Bakx ruim 250 handtekeningen opgehaald bij mensen die langs het spoor wonen. Maar er is volgens hem een veel bredere groep mensen die overlast ervaren. Naar schatting zo’n 3.000 Boxtelaren zullen in meerdere of mindere mate overlast ervaren van de uitrol van PHS, zo becijferde de gemeente in 2018. “Maar ik kom graag in gesprek met meer mensen langs het spoor. Zij kunnen zich melden via www.lpogt.nl.”

Het is daarom dat de actiegroep wijst op een artikel in de gemeentewet, waarmee de burgemeester volgens de LPOGT kan ingrijpen en het goederenvervoer kan stilleggen. De groep wil dat de burgemeester of de raad ingrijpen wanneer goederentreinen niet met lage snelheid rijden en de bebouwde kom niet mijden. Dat laatste kan volgens het platform bereikt worden door de Noord- en Zuidtak van de Betuweroute af te maken, waardoor goederentreinen van die route gebruik zullen maken.

Vuist maken
Bakx pleit ook voor het gezamenlijk optreden met andere gemeenten langs het spoor om zo een krachtiger vuist te kunnen maken tegen ProRail. Hij heeft hiervoor al meerdere gesprekken gehad met wethouder Fred van Nistelrooij. Die staat volgens de Boxtelaar open voor het gesprek.

Het platform is van plan de komende tijd alle gemeentes langs het spoor te benaderen om hen zo te wijzen op de gevaren en overlast waar duizenden bewoners die langs het spoor wonen dagelijks mee te maken hebben.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het platform via lpogt.nl of een mail sturen naar info@lpogt.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *