Corona is forse tegenvaller voor GreenTech Park

Boxtel – Het GreenTech Park op industrieterrein Vorst B heeft te kampen met zware klappen wegens de coronacrisis. De financiële risico’s voor de gemeente zijn groot en interesse van investeerders is vanwege de coronacrisis afgebrokkeld. Het biomassaplein lijkt er inmiddels niet meer te realiseren en ook de plannen voor een Incubator, een innovatief centrum voor onderwijs en bedrijfsleven, moeten herzien worden.

Het biomassaplein, gerund door de vier gemeenten Best, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught, zou als het ware de motor moeten vormen voor bedrijven op het GreenTech Park. Die zouden van de houtige biomassa afkomstig van snoeiafval van de vier gemeenten allerlei producten kunnen maken, zo was de gedachte. “Het realiseren van het biomassaplein en een bedrijfsverzamelgebouw is speerpunt”, valt nog optimistisch te lezen in de begroting van 2020. Ook begin dit jaar ging Boxtel er nog vanuit dat het plein aangelegd kon worden, zij het met wat vertraging.

De formatie en bijbehorend bestuursakkoord wezen al op een wijziging van de plannen. “Samen met de partnergemeenten zoeken we een andere, meer geschikte, locatie voor het biomassaplein, binnen Boxtel of de andere gemeenten”, viel daarin te lezen. De coronacrisis speelde mee in dat besluit. Boxtel ontving voor realisatie ook een subsidie van ruim 250.000 euro. Wat daarmee moet gebeuren mocht er helemaal geen biomassaplein komen is nog onbekend.

Afhaken investeerders
En nu is, door het afhaken van geïnteresseerde investeerders in de zogeheten Incubator, opnieuw een van de pijlers van het GreenTech Park weggevallen. Die Incubator moest een soort creatief broeinest worden waar bedrijven en onderwijs samenwerkten om duurzame innovaties mogelijk te maken. Er werd zelfs al voorzichtig gefantaseerd over samenwerkingen met hogescholen en universiteiten.

Daar moet de gemeente nu dus ook op terugkomen. In ieder geval voorlopig. “De Incubator die ontworpen is door Studio Marco Vermeulen kan (nog) niet gerealiseerd worden. Ook dit heeft te maken met de coronacrisis en de verwachte economische problemen. Er is op dit moment voor dat gebouw geen investeerder te vinden”, schrijft wethouder Mariëlle van Alphen in de jaarrekening.

Het is op dit moment nog niet mogelijk voor bedrijven om zich definitief te vestigen op het GreenTech Park. Dit komt omdat de coronacrisis ervoor zorgde dat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. Dat maakte dat samenkomsten ter voorbereiding voor de ontwikkeling van het park niet konden plaatsvinden. “De vestiging van bedrijven kan in principe pas plaats vinden als er een omgevingsplan/bestemmingsplan is (onherroepelijk) vastgesteld”, merkt Van Alphen daar over op.

Groot risico
En tot die tijd blijft GreenTech Park een groot financieel risico voor de gemeente Boxtel, zo valt ook te lezen in de accountantsverklaring. “Of er daadwerkelijk tot ontwikkeling gekomen gaat worden met deze circulaire economie is nog niet zeker”, schrijft de accountant. En de verwachting is dat dat ook nog bij het volgende jaarverslag opgemerkt kan worden.

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel op Vorst B. Eigen onderzoek van Boxtel wees uit dat er wel voldoende vraag is naar grond voor innovatieve en duurzame bedrijfsparken zoals het GreenTech Park. En er is nog een tijdelijk financieel voordeel door het uitstel van de plannen. Het budget van GreenTech is door de opgelopen vertraging tijdelijk verlaagd van 200.000 euro per jaar naar 50.000 euro.

Daarnaast laat de gemeente ook weten inmiddels in gesprek te zijn met een bedrijf dat een ander soort Incubator op het terrein kan realiseren. Details daarover geeft de gemeente echter nog niet. In het beste geval heeft de coronacrisis de gemeentelijke plannen op Vorst B dus slechts vertraagd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *