Kan Boxtel de opkomst van de rat nog stuiten?

Boxtel – Er is geen reden om aan te nemen dat er een rattenplaag in onze gemeente aanstaande is. Dat meldde wethouder Peter van de Wiel de gemeenteraad vorige week nadat de BALANS-fractie er vragen over stelde. Onder meer bewoners van de wijk In Goede Aarde betwisten dit.

BALANS-raadslid Rianne van Esch stelde de afgelopen week tijdens de raadsvergadering vragen over een vermeende rattenplaag in Boxtel. In een reactie laat wethouder Peter van de Wiel weten dat hij geen reden heeft om aan te nemen dat er een plaag gaande is. Tegenover een aantal van dertien meldingen van overlast door ratten in de openbare ruimte in het eerste kwartaal van 2019, staat dit jaar de teller op tien over diezelfde periode.

Ander beeld
Bewoners van de Munselse Hoeve, Einsteinstraat en omliggende straten schetsen echter een heel ander beeld. ‘Enkele tientallen’ meldingen van rattenoverlast hebben dit jaar naar schatting al gedaan. Dat laat wijkbewoonster Mariëlle Voermans weten naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad. “Wij herkennen ons als buurt dan ook niet in de uitspraken van de wethouder”, aldus Voermans.

Mariëlle Voermans treedt op als spreekbuis van de bewoners van de Munselse Hoeve en naburige straten. Gezamenlijk hebben zij de handschoen opgepakt om de rattenoverlast in hun buurt aan te pakken. “De wijkmakelaar reageerde heel positief op onze plannen”, vertelt ze. De aanpak werd als ‘bewonersinitiatief’ bestempeld en de gemeente leverde rattenvallen. Daarna bleef het echter stil vanuit gemeentelijke kant. Terwijl de overlast aanhoudt.

Ratten zijn knaagdieren en kunnen in huis kabels en leidingen doorknagen. Daarnaast zijn ze verspreiders van ziektes zoals lintwormen en de Ziekte van Weil, die gevaarlijk voor mensen kan zijn. Het advies is daarom om de dieren of hun uitwerpselen nooit met blote handen aan te raken.

De gemelde overlast lijkt zich volgens de wethouder niet te beperken tot één specifieke wijk in Boxtel. Dat blijkt, want onder het bericht dat op onze Facebook-pagina verscheen plaatsten bijvoorbeeld ook bewoners van Hoogheem en uit Liempde berichten dat zij overlast van ratten ervaren. Verschillende bezoekers wijzen erop dat lang niet iedereen meer melding maakt van rattenoverlast. De gemeente lijkt daar immers weinig mee te doen, is de tendens.

Onduidelijkheid over meldingen
Volgens de wethouder is van alle locaties waar overlast gemeld wordt bekend dat er water en voedsel voor de dieren in de buurt is. Op privéterrein is de bestrijding van ratten een taak voor de eigenaar van het terrein. Die kan een melding doen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Dat centrum handelt de meldingen verder af en adviseert over de bestrijding van het ongedierte. Gaat het om een rattenoverlast in openbaar gebied dan kan contact opgenomen met de gemeente door te bellen, via de Fixi-app, of direct een melding ingediend worden bij het KAD.

Een melding van rattenoverlast doen is volgens Van Esch niet duidelijk genoeg. Zij denkt dat inwoners nog niet bekend zijn met Fixi en afhaken als ze niet direct kunnen vinden waar ze een melding moeten indienen. Dit zou de discrepantie tussen het aantal meldingen dat bekend is bij de gemeente en de ervaren overlast kunnen verklaren. Een andere mogelijkheid is dat de wethouder niet goed op de hoogte is wegens ziekte van de ongediertebestrijder. Van de Wiel liet weten actie te ondernemen als blijkt dat de ambtenaar langdurig afwezig blijft.

Rattenbestrijding taak van allemaal’
De wethouder zegt het vreemd te vinden dat burgers kennelijk vorig jaar wel wisten hoe ze een melding moesten maken en dit jaar niet. Wel beloofde hij de kanalen voor het maken van een melding nog eens te via sociale media te promoten.

Wel plaatste hij een kanttekening. “Bestrijding van ratten is een zaak van ons allemaal”, aldus de wethouder. “Burgers kunnen voorkomen dat zwerfvuil in de openbare ruimte komt, overheden moeten zorgen dat de overlast van ratten beperkt blijft.” Als er minder etensresten op straat achterblijven, heeft dat onmiddellijk effect op de rattenoverlast. “Want, en dat hebben onderzoeken ook nadrukkelijk uitgewezen, ratten worden vooral aangetrokken door de aanwezigheid van voedsel, dat heeft onderzoek ook uitgewezen”, aldus Van de Wiel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *