Ook burgemeester Ronald van Meygaarden had slapeloze nachten door coronacrisis

Boxtel – Een dikke drie maanden was Ronald van Meygaarden actief als burgemeester van Boxtel toen het coronavirus zijn intrede deed in Nederland. De wereld veranderde voor de ogen van de kersverse burgemeester; de tijd van kennismaken was voorbij. Wij spraken hem over het leven in coronatijd. “Neem je verantwoordelijkheid, maar heb het ook leuk samen.”

Hij geeft het grif toe, de coronacrisis heeft burgemeester Ronald van Meygaarden slapeloze nachten opgeleverd: “Dan denk ik: hoe krijgen we dit toch voor elkaar?” Er ligt dan ook een enorme last op de schouders van de nog nieuwe burgemeester, hij moet immers zorgen dat ruim 30.000 inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en straks ook Esch veilig en zoveel als mogelijk gezond hun leven weer kunnen oppakken.

Hij is daarom ook licht gespannen over hoe de heropening van de horeca op 1 juni zal verlopen. Goed, er liggen verschillende scenario’s klaar, maar de praktijk moet toch maar uitwijzen hoe het ‘anderhalvemeterterras’ gaat functioneren. Om zeker van de zaak te zijn, wordt binnenkort proefgedraaid.

Boxtel lang coronavrij
Toen op 27 februari de eerste coronabesmetting in Nederland op live televisie wereldkundig werd gemaakt zullen maar weinig Nederlanders hebben gedacht dat het land zo’n twee maanden op slot zou gaan. Dat veranderde toen het virus in de daaropvolgende weken razendsnel om zich heen greep. Onze buurgemeenten zoals Meierijstad werden al snel hard getroffen.

Als door een wonder bleef Boxtel relatief lang ‘coronavrij’. Toen op 12 maart de eerste Boxtelaar het virus onder de leden bleek te hebben, waren in alle omliggende gemeenten al meerdere besmettingen geconstateerd. Echt verrast was Van Meygaarden dan ook niet: “Je voelt het al aankomen als alle gemeenten om je heen ook al besmettingen hebben.”

Vanaf dat moment was Ronald van Meygaarden burgemeester in coronatijd. “Ik weet nog dat ik heb gedacht: misschien was het voor ons een geluk dat de grote carnavalsoptocht niet doorging vanwege het slechte weer”, blikt hij terug op het relatief lage aantal besmettingen begin maart. Zeker weten zullen we het nooit, maar Boxtel is met zo’n 27 besmettingen per 10.000 inwoners nog steeds relatief licht getroffen.

Saamhorigheid

“Het raakt echt iedereen. Ook mijn familieleden kregen corona.”

Ronald van Meygaarden

Dat wil niet zeggen dat de samenleving niet hard geraakt is door de coronacrisis. Op het moment van schrijven zijn in Boxtel tientallen mensen overleden aan een corona-infectie, of complicaties daarvan. Ook in de persoonlijke kring van de burgemeester werden mensen ziek. “Het raakt echt iedereen. Ook mijn familieleden kregen corona. En ook ik ken mensen in de horeca die hun zaak moesten sluiten.”

Dat de crisis iedereen raakt, maakt dat er veel saamhorigheid heerst, ziet ook de burgemeester. Dat zag je bijvoorbeeld terug in het begin van de coronacrisis toen Boxtelaren massaal een erehaag vormden voor hun overleden plaatsgenoten. Van Meygaarden kijkt met gemengde gevoelens naar dit soort initiatieven. Uit menselijk oogpunt vindt hij het hartverwarmend om te zien dat inwoners zich zo verbonden voelen.

Maar met de pet van burgemeester op is hij terughoudender. “Het is een heel mooi iets, maar aan de andere kant gaan ze naar elkaar toe trekken, waarmee we ook weer het risico verhogen dat mensen bij elkaar komen.” Het ‘samenklonteringseffect’; mensen zien iets bijzonders en gaan poolshoogte nemen of doen zelf ook mee. Het staat haaks op het advies binnen te blijven. Om die reden heeft hij dan ook besloten geen toestemming te geven voor een aantal van deze initiatieven.

En dat doet de burgemeester als mens soms best pijn. Hij gunt de inwoners veel, maar niet alles kan en mag. In overleg wordt dan vaak gezocht naar de best mogelijke oplossing. Van Meygaarden ziet daarom ook zijn rol als procesmanager tijdens de coronacrisis onderstreept worden.

Maatwerk
Zelf overlegt de burgemeester ook veel. Bijvoorbeeld met de Veiligheidsregio. “Ik ben onder de indruk van de wijze hoe zij aan de slag gegaan zijn”, is Van Meygaarden vol lof, met name over de rol van voorzitter Jack Mikkers. Die moest de landelijke maatregelen vertalen naar een regionale oplossing voor Boxtel en de overige gemeenten in de Veiligheidsregio.

Hij noemt een voorbeeld: “Het Oertijdmuseum moest dicht. Toen zijn we gaan nadenken: is het nu een soort pretpark of heeft het ook educatieve waarde?” Dat laatste bleek het geval, waardoor het museum kon meeliften op de gedeeltelijke openstelling van het onderwijs. Op die manier kon het museum dankzij een maatwerkoplossing vorige week voor scholieren de deuren ook beperkt openen.

De coronacrisis vraagt in veel gevallen om maatwerk. En dat vraagt een hoop ambtelijke capaciteit. Zo kreeg de gemeente direct beschikking over een flinke pot geld, deel van het miljardenpakket dat Den Haag beschikbaar stelde om de financiële schade van het virus te compenseren voor bijvoorbeeld ondernemers en om maatregelen op coronagebied uit te rollen.

Extra werk
Toch lag er voor de gemeente een enorme opgave. Met name in de Tozo-regeling, bedoeld voor zelfstandigen. “We krijgen als gemeente dan wel geld van het Rijk, maar géén extra mensen om de regelingen uit te voeren.” Omdat de wereld langzaamaan ook weer op gang komt na zo’n anderhalve maand stilgelegen te hebben, betekent dat dat er veel extra werk op ieders bordje komt.

“Ik kan echt nijdig zijn als ik dan berichten op sociale media lees over hoe waardeloos de gemeente zijn werk doet.”

Ronald van Meygaarden

Boxtel keerde al aan zo’n 300 zelfstandigen noodkredieten uit dankzij het monnikenwerk van een team van zo’n twintig ambtenaren die ook tijdens feestdagen en in de weekenden doorwerkten. Voor het eerst wordt Van Meygaarden fel: “Ik kan echt nijdig zijn als ik dan berichten op sociale media lees over hoe waardeloos de gemeente zijn werk doet.”

Noodplan
In het bestuur van de gemeente werd direct na de eerste coronamelding een noodplan opgesteld. “Wij mogen niet tegelijk ziek worden, de zorg voor onze inwoners en ondernemers staat vooraan”, vindt de burgemeester. Daarom werd het college opgesplitst in een team dat thuis werkte en een team dat in het gemeentehuis was. De locoburgemeester (Peter van de Wiel) en Van Meygaarden waren daarbij nooit tegelijk op dezelfde plek. “Wat er ook gebeurt, besluitvorming moet altijd kunnen plaatsvinden.”

Ook privé is de burgemeester zich bewust van zijn verantwoordelijkheden. “Ik heb een voorbeeldfunctie.” En er speelt nog iets anders mee. “Ik zie als burgemeester natuurlijk veel verschillende mensen.” En hoewel hij de normen strikt naleeft, is hij toch bang anderen te besmetten, bijvoorbeeld zijn hoogbejaarde ouders. “Dat vind ik lastig.”

Getest worden op het virus, dat wil Van Meygaarden niet. “Er zijn andere mensen, bijvoorbeeld in de zorg die veel beter getest kunnen worden.” Hij vindt dat hij, net als iedere andere Nederlander gewoon moet ‘dealen’ met het idee dat het virus onder ons is.

Vooruit kijken
In de politiek wordt intussen alweer voorzichtig vooruit gekeken, bijvoorbeeld naar de financiële gevolgen voor onze toch al niet te rijkelijk gevulde gemeentekas. De burgemeester wil nog niet te veel op de toekomst richten. Veel zal afhangen van de komende besluiten van het Rijk. In Den Haag zal bepaald worden waar de rekening van de huidige steunpakketten komt te liggen.

Voor Boxtel breekt nu een spannende fase aan. De deuren van de samenleving gaan weer langzaam op een kier. Juist nu moeten mensen zich daarom extra goed aan de RIVM-richtlijnen houden, aldus Van Meygaarden. Dat gebeurt volgens hem bijzonder goed in onze gemeente. “Er zijn nauwelijks boetes uitgedeeld”, constateert hij.

Dat was eind maart nog anders, toen de burgemeester ’s avonds met een wijkagent de straat op ging om jongeren aan te spreken op hun gedrag. Hij sprak jongeren aan op het feit dat zij niet alleen zichzelf, maar ook hun familieleden in gevaar brachten. “Iedereen maakt fouten”, relativeert hij. De jongeren reageerden volgens de burgemeester schuldbewust.

Van Meygaarden wijst erop dat het virus nog steeds actief is ondanks de versoepelingen. “Houd je aan de basisregels; neem je verantwoordelijkheid, maar heb het ook leuk samen.” Om af te sluiten met bijna dezelfde woorden als die van minister-president Mark Rutte in diens historische toespraak aan het Nederlandse volk: “Blijf goed nadenken en houd een beetje rekening met elkaar.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *