Raad akkoord met plannen De Kleine Aarde; ‘Ik hoop dat we straks weer allemáál trots zijn’

Boxtel – De Boxtelse gemeenteraad is akkoord met de plannen voor De Kleine Aarde zoals die er nu liggen. Op het terrein wil Woonstichting JOOST 22 duurzame appartementen realiseren en mogen de Herenboeren het innovatiecentrum Plaetse Zuid verder uitrollen. Er komt een raadscommissie die de opbrengsten van de verkoop van gebouwen en grond aan BD Grondbeheer laat terugvloeien in het Legaat van Cooth, dat daarna herbestemd en opgeheven wordt.

In een monstervergadering, waarbij verdeeld over twee avonden in totaal meer dan vijf uur over De Kleine Aarde gesproken werd, kraakte de raad harde noten over de toekomst van het voormalig milieueducatiecentrum. Met name over de informatievoorziening naar omwonenden en de gemeenteraad en de financiële afwikkeling van het Legaat van Cooth heerste veel politieke onvrede. Een bloemlezing: “minachting van de raad” (Vera Brouns, CDA), “het ene tekort wordt met een ander potje gevuld” (Rob Kuppens, VVD), “onbegrijpelijk dat in de financiële onderbouwing fouten staan” (Miek Nooijen, PvdA/GroenLinks) en “dit was bagger!” (Rinze van der Veen, SP).

Dat de ontwikkelingen op het terrein van De Kleine Aarde een gevoelig onderwerp zijn mag geen verrassing heten, nadat in 2011 en 2014 de uitbaters van het terrein failliet gingen en ook Het Collectief, dat er in 2016 aan de slag ging, een stille dood stierf. En wegens vele onduidelijke transacties weet eigenlijk niemand in de Boxtelse politiek nog hoeveel gemeenschapsgeld waaraan is besteed.

Raadswerkgroep afwikkeling Legaat
Om die financiële afwikkeling voor eens en altijd te beslechten werd een CDA-motie aangenomen die oproept tot het vormen van een raadswerkgroep. Die zal erop toezien dat met de verkoop van gronden en de afwikkeling van Het Collectief en rechtsopvolger Stichting De Kleine Aarde, die uiteindelijk ophoudt te bestaan, maximale inkomsten voor de gemeente worden gegarandeerd.

Dat geld wordt naar het Legaat van Cooth overgeheveld, waarna er een definitieve bestemming voor wordt gezocht. Over een jaar, in oktober 2022, houdt het Legaat dan op te bestaan. Tot genoegen van veel raadsleden die de ellenlange en steeds terugkerende discussies over het bijzondere spaarpotje van de gemeente zat zijn.

Woningbouw
Ook plannen van JOOST om 22 duurzame appartementen op het terrein te realiseren werden dinsdag en woensdag goedgekeurd na de nodige kritiek. Die was niet gericht op de woningbouw, maar de manier waarop de plannen tot stand kwamen. Zo hekelden diverse fracties de communicatie van JOOST met de omwonenden en kwam veel kritiek op het welstandsvrij verklaren van het perceel waarop de woonstichting wil bouwen.

Wethouder Van Laarhoven gaf toe dat de communicatie niet de schoonheidsprijs verdient. Ze verdedigde die keuze het gebied welstandsvrij te verklaren andermaal: “Het is niet mogelijk een appartementengebouw te realiseren binnen de welstandseisen van de Munselse Hoeve.” En juist een appartementencomplex kan zeer energievriendelijk gebouwd worden, omdat de bouwvorm compact is, lichtte ze toe. Daarnaast is in Boxtel de vraag naar sociale woningbouw het grootst.

Wijzigingen bouwplan
Er werden een aantal door de raad gewenste wijzigingen doorgevoerd. Een amendement van het CDA dat er voor zorgt dat het appartementencomplex nooit hoger dan 9,25 meter kan worden werd door alle fracties gesteund. Dit maakt dat het complex nooit drie verdiepingen kan krijgen, iets waarvoor het CDA bang was.

Ook de wens van Combinatie95, INbox en BALANS om extra parkeerplekken op het terrein zelf te realiseren en zo de Munselse Hoeve te ontzien kon op goedkeuring van de raad rekenen. Tenslotte diende het CDA een motie in die de wethouder oproept te onderzoeken of tijdens de bouwperiode de kenmerkende bomenrij, die het bouwterrein afschermt van de Munselse Hoeve, behouden kan worden. Ook die werd aangenomen.

Een voorstel van de VVD om alle plannen op het terrein van De Kleine Aarde te schrappen ten faveure van woningbouw strandde. “Ik vind het niet gepast naar JOOST toe om nu een totaal ander plan te bedenken”, aldus Peter den Ouden (Combinatie95). Bovendien tart het nu weer openbreken van gemaakte afspraken de beginselen van behoorlijk bestuur, kon burgemeester Van Meygaarden daaraan toevoegen.

Ondanks de toezeggingen en aanpassingen aan het plan, verwacht wethouder Van Laarhoven een gang naar de Raad van State niet te kunnen voorkomen. Daarmee krijgt de woningbouw vrijwel zeker een valse start, omdat deze procedure in de regel behoorlijk tijdrovend is.

Plaetse Zuid
Nadat de raad haar gal had gespuid over de financiële afwikkeling en het rommelig verlopen proces voor de voorgenomen woningbouw werd de stemming een stuk positiever toen het nieuwste initiatief op het terrein woensdag inhoudelijk behandeld werd. De Herenboeren willen het terrein van De Kleine Aarde omvormen tot Plaetse Zuid, een innovatief agrarisch centrum.

Uitgerekend Esschenaar Peter den Ouden moest als ‘nieuwe Boxtelaar’ zijn mede-raadsleden erop wijzen dat Boxtel trots mag zijn op een centrum als De Kleine Aarde. “Het is niet dat dat geld in het verleden allemaal weggegooid en weggespoeld is”, relativeerde hij de financiële dompers in het verleden. “En als wij naar deze nieuwe plannen kijken krijgen wij energie en worden we enthousiast.” Ook Jan de Koning (INbox) was positief. “In mijn 12 jaar als raadslid heb ik dit dossier elk jaar wel een keer voorbij zien komen”, blikte hij terug. “Nu ligt er eindelijk een goed plan met goede ondernemers.”

Daar sloot de wethouder zich bij aan: “Ik hoop dat we dadelijk weer allemáál trots op De Kleine Aarde kunnen zijn.” Ze wees daarbij op het Ministerie van Landbouw, dat de plannen rondom Plaetse Zuid met grote belangstelling volgt.

Alternatief plan
Een alternatief plan werd door het college terzijde geschoven. Omwonenden dienden dat vorige week in. Op verzoek van wethouders Wim van der Zanden en Désiré van Laarhoven, meenden zij. Volgens Van Laarhoven berust dit op een misverstand en ging het enkel over een bouwplan dat wél binnen de welstandsregels zou passen: “Het zou wel heel vreemd zijn als we als college meegaan in een plan en dan om een alternatief plan vragen.”

Uiteindelijk stemde alleen de VVD tegen de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van De Kleine Aarde. De fractie vindt dat het college te weinig doet om extra woningbouw op het terrein mogelijk te maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *