Raad ondanks ‘draconische’ bezuinigingen akkoord met begroting

Boxtel – Een plan vol met draconische maatregelen. Zo bestempelt de oppositie de begroting en het onderliggende dekkingsplan met daarin rigoureuze bezuinigingen. Maar alle kritiek ten spijt stemde een raadsmeerderheid in met de ongekende bezuinigingsslag.

De oppositie reageerde dinsdag en woensdag (de algemene beschouwingen werden uitgesmeerd over twee avonden) teleurgesteld op de begroting en het onderliggende dekkingsplan. Volgens SP-fractieleider Eric van den Broek ligt het college van B & W “op ramkoers”: “Ik heb nog nooit bezuinigingen gezien die er zo hard in hakken.” Ook zijn collega’s van PvdA-GroenLinks, D66 en CDA spraken over desastreuze gevolgen.

Geen wonder, want het gaat ergens om. De bezuinigingen, die tot 2025 oplopen tot ruim 4,5 miljoen euro, treffen alle Boxtelaren. Maar met name het sociaal domein, met zaken zoals PGB, Wmo en Jeugdzorg, wordt met 25 van de 54 bezuinigingen hard geraakt. “Onverteerbaar”, aldus Vera Brouns (CDA).

Basis op orde
Wethouder Mariëlle van Alphen (sociaal domein) wijst erop dat de meeste bezuinigingen bereikt worden door efficiënter te werken en in te kopen. Met de strengere criteria ‘aan de poort’ wil de gemeente vooral een signaal afgeven: “Het is een voorziening, geen recht.” Ze belooft dat er een oplossing komt voor mensen die door het nieuwe beleid tussen wal en schip dreigen te komen.

Jan de Koning, van coalitiepartij INbox, vindt het geen wonder dat de helft van de bezuinigingen voor rekening van de sociale voorzieningen komt: “We hebben een begroting van 90 miljoen, waarvan toch de helft voor het sociaal domein is.”

De oppositie vindt de plannen echter de Kerntakendiscussie onwaardig. “Het is gewoon met de kaasschaaf bezuinigen”, aldus Mariëlle Wijffelaars (D66). Wethouder Hans Heesen (Financiën) spreekt dit tegen: “Ik heb iedere wethouder gevraagd de basis op orde te brengen.”

Lastig
Wat de discussie lastig maakt is dat de begroting moeilijk te lezen is. Dit komt omdat het college heeft gekozen voor een benadering waarbij eerst de gevolgen van het coalitieakkoord in de begroting verrekend worden en daarna de 54 voorgestelde bezuinigingen.

Dat leidt tot ogenschijnlijke tegenstrijdigheden. Zo wijzen verschillende fracties op een bezuiniging van 15.000 euro op mantelzorg. “Daar zijn verschillende belevingen bij”, aldus Van Alphen, die uitlegt dat het coalitieakkoord juist 30.000 euro extra beloofde. Daarop wordt nu dus de helft bezuinigd. Per saldo komt er dus 15.000 euro bij, aldus de wethouder.

Kritiek op MGD
Terwijl er op het sociaal domein flink bezuinigd wordt, moet er aan de andere kant flink wat geld bij. De ambtelijke fusieorganisatie MijnGemeenteDichtbij kost het komend jaar 1,4 miljoen euro extra. “Dat is niet uit te leggen”, aldus Miek Nooijen van PvdA-GL. Haar oppositiegenoten dachten er precies zo over.

Burgemeester Ronald van Meygaarden deed toch een poging: “Op dit moment is het een gegeven dat we op een aantal afdelingen zo zwaar onderbemenst zijn dat daar nu direct capaciteit bij moet om te doen wat we wettelijk verplicht zijn te doen.” En dat betekent volgens de burgemeester dat er op de korte termijn geen andere optie is dan investeren. “Dit is echt noodhulp.”

Fusie met Gestel
Een fusie met Sint-Michielsgestel kwam daarom ter tafel. “Want we hebben nu echt alles dubbel”, aldus Nooijen. Ze kreeg bijval van coalitiepartij BALANS. Maar dat zal volgens Van Meygaarden de noodzaak tot meer investeringen in de ambtenarij niet oplossen. Hij blijft bij de constatering van bureau Berenschot dat een gemeente als Boxtel 50 ambtenaren extra nodig heeft, ondanks dat PvdA-GroenLinks op 12 extra krachten uitkwam. “Ik vertrouw op dit onderzoek en onze ambtelijke organisatie.”

De OZB verhogen, een wens van SP, PvdA-GL en D66, acht het college niet wenselijk. Mariëlle Wijffelaars (D66): “Een kleine stijging kan er al voor zorgen dat de prullenbakken en bepaalde sociale voorzieningen in stand blijven.” Een stijging van 20 procent, zoals PvdA-GL voorstelde, zou helemaal zoden aan de dijk zetten. Toch is hier geen meerderheid in de raad voor te vinden.

Toch geen prullenbakken weg 
Een motie van D66, PvdA-GL en VVD om géén prullenbakken uit de openbare ruimte te verwijderen haalde het wel. De besparing weegt volgens wethouder Van Nistelrooij niet op tegen de sociale onrust en het mogelijke extra zwerfvuil dat de maatregel veroorzaakt.

Ook een VVD-motie om de Clarissenstraat toch onder handen te nemen en daarmee de verkeerssituatie in het centrum te verduidelijken werd aangenomen. Voor de beperkte bezuiniging (5.000 euro de komende vier jaar) kan volgens de wethouder ook een andere dekking gevonden worden die minder impact heeft.

Ongekend
En zo ging de raad uiteindelijk akkoord met de lange lijst met bezuinigingen. Een minderheid van D66, CDA, PvdA-GL en SP waren tegen. Wethouder Heesen is zich bewust van het feit dat de bezuinigingsronde voor Boxtelse begrippen ongekend is. “Het op papier zetten en passend, kloppend begroten is eigenlijk het makkelijkste”, merkt hij op. “De uitwerking komt de komende jaren. Iedere wethouder zal actief aan de gang moeten.” En daarbij zal heel Boxtel de gevolgen voelen, in de hoop dat de zaken over een jaar of vijf weer financieel op orde zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *