Raad wil minder giftreinen door Boxtel

Boxtel – De gemeente Boxtel sluit zich aan bij onder meer de gemeente Eindhoven in de lobby voor minder giftreinen door Brabantse gemeenten die aan het spoor liggen. Op verschillende trajecten, waaronder dat in Boxtel rijden fors meer treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren dan met spoorbeheerder ProRail is afgesproken. En dat moet afgelopen zijn, vindt de Boxtelse politiek unaniem.

Onlangs publiceerde het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat weer een rapport waaruit bleek hoe groot de overschrijdingen zijn: voor het spoor door Boxtel vaak meer dan 100 procent. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat er per jaar maximaal 3.650 treinen met één of meer wagons met brandbare gassen over de spoorlijn Den Bosch – Eindhoven gaan. In 2020 waren dat er echter 8.340.

En dat is 8.340 keer kans op een potentiële ramp, vindt de Boxtelse politiek. Om die mening kracht bij te zetten diende de gemeenteraad dinsdag een motie in die opriep een vuist te maken bij de landelijke overheid. De motie werd namens de voltallige raad ingediend en volgt op een vlammend betoog dat Boxtelaar Jan Bakx eerder hield namens het het Landelijk Platform Overlast Goederen Treinen (LPOGT) om overlast en gevaar van goederenvervoer onder de aandacht te brengen.

Gerlof Roubos (BALANS) diende de motie namens de Boxtelse politiek in bij het gemeentebestuur. “Duidelijk is dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor nu al enorm is en in de toekomst alleen nog maar zal toenemen”, sprak hij dinsdag. “Dat betekent dus ook dat de risico’s groter zullen worden.” Volgens Roubos is het dan ook tijd de zorgen daarover breed kenbaar te maken. “Zo weten we dat de burg van gemeente Halderberge samen met de regio Drechtsteden van zich heeft laten horen op dit punt. Het is tijd dat Boxtel dit ook gaat doen.”

Wethouder positief
Verkeerswethouder Fred van Nistelrooij liet weten positief tegenover de motie te staan. “Vorige week heeft de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in de Tweede Kamer verantwoording afgelegd over de transporten over het spoor in 2020. Dat heeft ons niet gerustgesteld”, aldus de wethouder. “En dat biedt meer dan genoeg aanknopingspunten nu dan ook te reageren richting het ministerie.”

Hij stelt dan ook voor sowieso op te trekken met platforms als LPOGT en gemeenten die aan het spoor liggen en ook hun zorgen hebben. Eindhoven is er daar één van. Dit gebeurde overigens ook al, onder meer door overleg met Bakx, en door het sturen van brieven richting het Ministerie. Bovendien is een voorstel in voorbereiding om samen met andere spoorgemeenten als Eindhoven op te trekken en een vuist te maken bij de landelijke overheid.

De wethouder liet ook weten een informatiebrief in de maak te hebben om de gemeenteraad bij te praten over het onderwerp. De hoop is dat dit nog vóór het zomerreces gebeurt. “De motie is dus feitelijk overbodig”, aldus Van Nistelrooij, “maar het ondersteunt ons natuurlijk ook in de reactie richting Den Haag.” Het mag dan ook geen wonder heten dat de motie unaniem werd aangenomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *