Realisatie windmolens Wilhelminapark ‘bijna onmogelijk’ na afhaken Gestel

Boxtel – Volgens wethouder Désiré van Laarhoven zijn windmolens in het Wilhelminapark ‘bijna onmogelijk geworden’ nadat Gestel eind mei een streep zette door de aanleg van windmolens op eigen grondgebied. Ze wil echter nog niet definitief een streep door de locatie zetten. “Een motie zoals in Gestel voelt voor mij een beetje als een kort door de bocht actie”, verweet de wethouder haar Gestelse collega’s.

Boxtel leefde lang in de overtuiging dat de aanleg van een windmolenveld samen met de gemeenten Vught en Sint-Michielsgestel nabij het Wilhelminapark gerealiseerd kon worden. Een motie die in ieder geval tot 2030 een streep zet door winmolens in Gestel deed die samenwerking echter onverwacht wankelen.

Woensdag werd de RES 1.0 behandeld in de gemeenteraad, met deze wetenschap in het achterhoofd. De RES is een regionaal afsprakenpakket dat moet leiden tot een forse toename in lokaal opgewekte duurzame energie. Boxtel weinig plekken heeft waar windmolens aangelegd kunnen worden. En de molens moeten ook nog eens in clusters van minimaal drie aangelegd worden. Samenwerken op de gemeentegrenzen is daarmee eigenlijk de enige serieuze optie. Met het gebrek aan draagvlak bij bewoners én bij de buurgemeenten lijkt die nu uitgesloten.

Kritiek op Gestel
De kritiek op het Gestelse besluit was woensdag dan ook niet uit de lucht. “De afwijzing van Gestel heeft consequenties voor Boxtel en de hele regio”, constateerde Jan de Koning (INbox). Stefan de Nijs (Combinatie95) was meer uitgesproken: “Gestel heeft zonder overleg besloten niet mee te werken. Hoezo een regionale samenwerking?” Ook Mariëlle Wijffelaars (D66) vraagt zich af in hoeverre er nog regionaal wordt samengewerkt nu ook Vught lijkt te twijfelen over de aanleg van windmolens samen met Boxtel. “Doet dat in Boxtel niet ook de deur dicht voor windenergie?”

Ook wethouder Van Laarhoven reageerde teleurgesteld op de eenzijdige Gestelse afwijzing van windmolens. Maar het Gestelse ‘nee’ betekent volgens haar niet automatisch een Boxtels ‘nee’. De wethouder vindt de motie die Gestel aannam kort door de bocht, omdat die ook grote gevolgen heeft voor de energieambities in Vught en Boxtel. “Ik heb gezegd: zonder draagvlak geen windmolens, maar draagvlak is niet alleen draagvlak van omwonenden, maar bijvoorbeeld ook van stakeholders en initiatiefnemers”, vindt ze.

Windmolens ‘bijna onmogelijk’
En daar komt nog bij dat Gestel niets te zeggen heeft over de aanleg van eventuele windmolens op Boxtels grondgebied. Ze wil daarom eerst inhoudelijk in gesprek met de buurgemeenten voordat ze een conclusie trekt, zoals ze eerder ook al aangaf. Toch ziet Van Laarhoven in dat de aanleg van windmolens in het Wilhelminapark nu ‘bijna onmogelijk’ is geworden.

Dat leverde echter ook direct weer vragen op, zoals bij Mariëlle Wijffelaars. “Hebben we wel de luxe om zaken uit te sluiten?”, vroeg ze de wethouder. “Komen er dan meer zonnevelden? Of moeten we dan onze eigen energieconsumptie terugschroeven?” Dat valt nog te bezien, aldus Van Laarhoven. Want om aan de voorwaarden van de RES te voldoen kan Boxtel ook vooruit met de aanleg van zonnepanelen op daken en in zonneweides.

En precies daarom wilde het CDA ook een Boxtels ‘nee’ tegen windmolens horen. Daar komt nog bij dat dure locatiestudies dus eigenlijk weggegooid geld zijn, meent fractieleider Vera Brouns. Zij wijst er daarnaast op dat Boxtel beter kan investeren in het opwekken van duurzame energie op plekken waar die ook gebruikt wordt, omdat er een grote schaarste is op het transportnetwerk. Opwekken naast de deur heeft dus de voorkeur.

Nog geen streep door Wilhelminapark
In dat laatste krijgt Brouns gelijk van de wethouder. Maar Van Laarhoven wil nog geen streep door windmolens in Boxtel zetten voordat er overleg geweest is met de buurgemeenten over de nieuwe situatie. Een motie van het CDA die opriep tot een Boxtels ‘nee’ ontraadde zij dan ook. De motie sneuvelde in een later stadium nadat Van Laarhoven aangaf dat het Wilhelminapark slechts voorverkenning is. “De bedoeling is dat na de zomer de participatie daadwerkelijk wordt opgestart.” Maar de vraag is of er dan überhaupt nog locaties binnen Boxtel resteren waar windmolens gerealiseerd kunnen worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *