TipBoxtel: ‘kernwinkelgebied graag autovrij’

Boxtel – Veel Boxtelaren zijn voorstander van het weren van auto’s in het Boxtelse centrum. Dit blijkt na een representatieve peiling onder ons panel TipBoxtel. Zo is 71 procent voorstander van een autovrije Markt en vindt maar liefst 72 procent van de Boxtelaren het een goed idee dat de Rechterstraat afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer. Bij de manier waarop dit laatste gecontroleerd wordt, een kentekenregistratiesysteem, heeft het panel echter vraagtekens. 40 procent is ronduit tegen dit systeem.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van de Rechterstraat en daarmee is een belangrijk deel van de werkzaamheden aan het centrum voltooid. Met de vernieuwde Rechterstraat gaat ook een strenger verkeersregime in. Dat houdt in dat de venstertijden voor een groot deel van de winkelstraat komen te vervallen en dat enkel nog geladen en gelost mag worden op de speciaal daarvoor aangelegde laad- en losplekken. Ook wordt strenger gecontroleerd of auto’s wel een ontheffing hebben om het voetgangersgebied van de Rechterstraat in te rijden.

Ons panel is blij met instellen van het voetgangersgebied in de Rechterstraat. 66 procent is er een voorstander van, ten opzichte van slechts 13 procent die er tegen is. In het verlengde daarvan is ruim 72 procent van de Boxtelaren vóór het afsluiten van de gehele straat voor gemotoriseerd verkeer. Een panellid onderbouwt de overheersende mening als volgt: “Het is behalve voor leveren van goederen niet nodig om met de auto in het centrum van Boxtel te komen.”

Tegen kentekenregistratie
Over de manier waarop het weren van auto’s in de Rechterstraat gehandhaafd wordt is echter meer verdeeldheid. Twee vijfde (40 procent) is uitgesproken tegenstander van het kentekenregistratiesysteem dat deze week aangelegd is. Een bijna even grote groep (36 procent) is voorstander. Bijna een kwart (24 procent) van de panelleden twijfelt.

Dat komt omdat veel panelleden zich afvragen of Boxtel niet met een kanon op een mug schiet met een kentekenregistratie. Panelleden noemen een camerasysteem duur en vragen zich af of omwonenden en ondernemers niet in de problemen komen door de beperkte toegang van de straat. Enkele panelleden noemen toegangspaaltjes die met een sleutel bediend kunnen worden als meer wenselijk alternatief. Ook wijzen verschillende panelleden op de mogelijke gevaren voor de privacy van bestuurders, maar volgens de wethouder is dit goed afgedekt. De gemeente is eveneens gevraagd of het door ons panel geschetste kostenplaatje en de argumentatie klopt, maar een reactie daarop bleef uit.

Handhaving
Handhaving van de in het centrum geldende verkeerssituatie is sowieso een belangrijk punt voor het TipBoxtel-panel. Zo werd het woord ‘handhaven’ door zeker twintig panelleden genoemd bij de toelichting van hun antwoorden. Ook de politiek erkent dit. Wethouder Van Nistelrooij zegde in april al toe dat na het afronden van de werkzaamheden aan de Rechterstraat strenger gehandhaafd zal worden. Dit is ook mogelijk omdat er vier extra boa’s zijn aangenomen met dank aan de coronagelden die onze gemeente ontving.

Van Nistelrooij beloofde die 20e april ook een campagne te starten om fietsers te wijzen op de gevaarlijke situaties die soms ontstaan in het smalle deel van de Rechterstraat. Een fietsverbod acht het college van B & W (nog) niet wenselijk.

Daarin krijgen zij voorlopig ook gelijk van het panel. Een krappe meerderheid (51 procent) is tegenstander van een fietsverbod in de Rechterstraat, tegenover 37 procent die er voorstander van is. Als redenen om tegen te zijn worden de beperkte alternatieve routes genoemd. Zeker voor mensen die het centrum bezoeken met de fiets. Daarnaast wijzen enkele panelleden erop dat er geen ernstige ongelukken gebeuren door toedoen van fietsers in de Rechterstraat. Zo lang die zich beschaafd gedragen ziet het panel dan ook geen bezwaren. Wel vindt een aantal panelleden dat sneller verkeer, zoals snorfietsen óók geweerd moeten worden in het smalle deel van de Rechterstraat.

Autovrije Markt
Ook over autoverkeer op de Markt is ons panel uitgesproken. Een ruime meerderheid van 71 procent ziet het liefste helemaal geen auto’s meer gebruik maken van de Markt. Dit sluit aan bij de positieve geluiden die te horen waren na de proef om het plein tijdens het hoogseizoen in het weekend autovrij te maken. Die proef werd in 2020 gestart naar aanleiding van de coronapandemie. Het idee was dat horecaondernemers zo tijdens het weekend meer terrasruimte kregen om zo op 1,5 meter afstand toch voldoende gasten te kunnen ontvangen.

Veel panelleden gaan echter nog verder dan dat en zien de auto het liefst helemaal van de Markt geweerd worden. “Nu is er veel geld gestoken in de leuke fonteintjes maar staan er altijd auto’s voor”, merkt een panellid op. Wel stellen verschillende van hen dat voldoende parkeergelegenheid op andere plekken in het centrum een belangrijke voorwaarde is voordat de auto definitief van de Markt geweerd wordt.

Het gemeentebestuur stelt al enige tijd dat die er inmiddels is: onder meer op Strijpt en in de binnentuin van het gemeentehuis zijn voldoende parkeerplekken gerealiseerd om aan de verwachte parkeervraag te voldoen.

Verantwoording
Het onderzoek werd afgenomen onder 402 Boxtelaren. De foutmarge is 4,8 procent bij een betrouwbaarheid van 95 procent. Daarmee is het onderzoek representatief. Wel waren inwoners uit de kern Boxtel en mensen ouder dan 40 iets oververtegenwoordigd.

Wil jij ook meedenken en je mening laten horen over actuele onderwerpen in Boxtel? Schrijf je dan gratis en anoniem in voor TipBoxtel op www.tipboxtel.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *