TipBoxtel: ‘realiseren droomhuis in Boxtel onmogelijk wegens hoge prijzen’

Boxtel – Een koopwoning met een tuin en een prijs van onder de drie ton. Dat zijn de belangrijkste woonwensen als wij het panel TipBoxtel daar naar vragen. En precies de helft van de panelleden geeft aan dat het realiseren van die gedroomde woning wat hen betreft onmogelijk is in Boxtel. Aan de peiling deden 258 Boxtelaren mee.

“Wij wonen in een grote eengezinswoning van JOOST in Boxtel Oost. De kinderen zijn het huis uit en we willen heel graag kleiner wonen. De enige eis die wij hebben is een tuintje. Geen balkon of een postzegel gras aan een straatkant.” Is getekend: een panellid van TipBoxtel. Maar dit panellid denkt er lang niet als enige zo over.

Wij vroegen het panel TipBoxtel een top drie te maken van hun belangrijkste woonwensen. Op één belandde het zelf hebben van een woning. Bijna de helft van de panelleden vindt dit de belangrijkste woonwens. Het hebben van een tuin belandt op nummer twee. Hoewel slechts 15 procent dit als belangrijkste woonwens bestempelt, zetten veel panelleden het hebben van een tuin op nummer twee of drie van hun persoonlijke wensenlijst. Bijna vier op de vijf panelleden noemde het hebben van een tuin in diens persoonlijke top drie.

Maar het realiseren van dit eigen paleisje blijkt in Boxtel lastiger dan gedacht. In ieder geval op dit moment. Precies de helft van de panelleden is het oneens met de stelling dat het realiseren van hun droomhuis in onze gemeente tot de mogelijkheden behoort. Als reden daarvoor noemen zij onder meer dat de grond in Boxtel veel te duur is voor als zij bouwplannen hebben, het aanvragen van vergunningen traag verloopt en er te weinig geschikte huur- en koopwoningen beschikbaar zijn. Het gevaar bestaat dus dat als de wooncrisis langer duurt meer mensen ontevreden worden over hun woonsituatie en wegtrekken uit de gemeente om elders hun geluk te beproeven.

Goedkope koop- en huurwoningen
Om tegemoet te komen in de vraag naar voldoende passende woningen zouden volgens een grote meerderheid van onze panelleden (63 procent) met name koopwoningen tussen de 150.000 euro de drie ton gebouwd moeten worden. Een derde van ons panel zou zelfs graag koopwoningen tot 150.000 euro zien. Iets dat gezien de huidige marktprijzen een utopie lijkt. Dat merkt een enkeling ook op in een toelichting op diens antwoord: “De mogelijkheid tot 150.000 euro is irreëel. Kan slechts een kippenhok van worden gebouwd.” Een ander ziet wel mogelijkheden: “De bouw van miniwoningen is mijns inziens ook zeer de moeite waard.”

Een groep van 61 procent vindt bovendien dat ook in het goedkope huursegment (onder de huurtoeslaggrens van 752 euro) fors meer woningen gebouwd moeten worden. Opvallend is dat wanneer we panelleden vragen naar een toelichting op hun woonwensen veel van hen aangeven dat er nu wel voldoende appartementencomplexen zijn gebouwd. “Voor senioren (ik ben 63 jaar) zijn vaak alleen maar appartementen beschikbaar. Ik wil graag een tuin”, schrijft één van hen. Een ander: “Absoluut geen appartementen meer bouwen!” Deze reacties sluiten aan bij het feit dat veel respondenten aangeven een tuin te willen.

Minder vraag naar dure huur
Wat veel respondenten ook aangeven is dat er wel voldoende dure woningen zijn gerealiseerd en dat het nu tijd is om goedkope woningen te bouwen. Dat blijkt uit het feit dat slechts een kwart van de panelleden graag ziet dat er in de prijsklasse boven de drie ton gebouwd wordt. En ook huurwoningen boven de 752 euro zijn er al voldoende, vinden veel leden. Slechts 12 procent vindt dat er in die klasse meer woningen bij moeten komen.

Een verklaring voor dit laatste kan zijn dat huurders voor de duurdere huurwoningen het gevoel hebben dat zij ‘klem’ zitten. “Ik ben alleenstaande vader met twee kinderen”, schrijft een respondent, “ik heb een redelijk salaris, maar kom niet in aanmerking om iets te kopen omdat het hier veel te duur is en er gezegd wordt dat ik te weinig verdien. Voor sociale woninghuur werd er gezegd dat ik teveel verdiende.” En dus belandde deze vader net zoals velen tussen wal en schip. “Na 17 jaar ingeschreven gestaan te hebben kreeg ik met uitzondering toch een woning. Maar ik huur nu voor ruim 720 euro huur in de maand, voor een hypotheek had ik minder maandlasten gehad. Beetje krom als je het mij vraagt.”

Bouwen en herbestemmen
Vragen wij de panelleden naar plekken waar binnen onze gemeente wat hen betreft deze woningen gerealiseerd moeten worden dan wordt vooral naar de randen van de gemeente gekeken. Dat is allerminst opmerkelijk, aangezien Boxtel binnen de bebouwde kom al behoorlijk vol gebouwd is. Opvallend is ook dat de oksel van Boxtel en de Eindhovenseweg vaak genoemd worden als specifieke locaties. Velen noemen ook de wijk of kern waar ze graag zouden willen wonen zonder een specifieke plek te noemen. Een groep van 40 procent heeft geen idee naar plekken waar binnen de gemeentegrenzen nog gebouwd kan worden.

Veel leden wijzen ook op de mogelijkheid tot inbreiden of herbestemmen. Zo zien zij graag dat al lang leegstaande winkelpanden of winkelpanden buiten het kernwinkelgebied tot woningen omgevormd worden. “Maak van de lege winkelpanden betaalbare woningen”, schrijft een van hen. “En in het pand van de Rabobank betaalbare appartementen.” Belangrijk om daarbij te vermelden is dat dit in Boxtel niet eenvoudig is, omdat de winkelpanden vaak lang en smal zijn en daardoor moeilijk geschikt te maken zijn voor betaalbare appartementen.

Creatieve oplossingen
Daarnaast merken verschillende panelleden op dat een deel van de bebouwing niet meer geschikt is voor de huidige vraag. Zij dragen soms creatieve oplossingen aan om dit op te lossen. “Denk alleen al aan de wijk Oost, met al die eengezinswoningen waar inmiddels veel alleenstaanden in wonen”, zo merkt een respondent op. “En ook op het industrieterrein staan dingen leeg. denk ook aan toestaan van samen wonen met ouders of vrienden etc.”

Ook wijzen enkele lezers erop dat zij graag zouden zien agrarische bedrijven uitgekocht worden. Zo worden in hun ogen twee vliegen in één klap geslagen: de CO2-uitstoot vermindert en er kunnen betaalbare woningen gebouwd worden op de vrijgekomen grond. Het ligt echter niet voor de hand dat dit laatste gebeurt, geeft wethouder Wim van der Zanden in het interview in deze Woonspecial aan.

Om meer nieuwbouw te kunnen realiseren zien veel panelleden ook wel iets in creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld door de welstandsnormen wat minder strikt op te volgen. Bijna de helft (46 procent) kan zich wel vinden in het al dan niet tijdelijk laten varen van welstandscriteria om de woningbouw te versnellen. Voorstanders denken dat de woningbouw er inderdaad mee geholpen zou zijn. 23 procent van de panelleden is géén voorstander van het schrappen van welstandsnormen. “Dan krijg je Belgische praktijken”, aldus meerdere respondenten. Enige vorm van toetsing blijft volgens hen nodig, iets wat overigens ook verschillende voorstanders opmerken.

Onderzoeksverantwoording
Aan de peiling deden 258 mensen mee. De foutmarge is 6,1 procent bij een betrouwbaarheid van 95 procent. Daarmee is moet de peiling als indicatief worden beschouwd. De resultaten zijn gewogen naar woonplaats en leeftijd. De enquête was in de periode van 21 tot en met 27 september in te vullen.

Wil jij ook meedenken en je mening laten horen over actuele onderwerpen in Boxtel? Schrijf je dan gratis en anoniem in voor TipBoxtel op www.tipboxtel.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *