Voorlopig streep door nieuwbouwwijk Lennisheuvel

Boxtel – Het woningbouwplan Achter den Eijngel is voorlopig van tafel. Dat komt omdat de Raad van State, ‘s lands hoogste bestuursrechter, de plannen woensdag heeft afgekeurd. Boxtel moet daarom samen met de projectontwikkelaar Janssen de Jong terug naar de tekentafel.

Reden voor het afkeuren van het plan is dat de Raad van State vindt dat de Ecologische Verbindingszone Heerenbeekloop in het bestemmingsplan niet voldoende beschermd is.

De uitspraak is een klap voor inwoners van Lennisheuvel. In december zei Stefan van de Nieuwenhof van dorpsorgaan Rond Kerk en Orion nog in deze krant dat het bouwproject de leefbaarheid van het dorp een impuls kon geven. Dit omdat er nauwelijks aanwas is van jonge gezinnen. Ook de gemeente laat weten de uitspraak zeer te betreuren omdat dit betekent dat er voorlopig nog niet kan worden gebouwd in Lennisheuvel.

Achter den Eijngel had moeten bestaan uit 78 woningen. Toch was er volgens de RKO-voorzitter ‘heel weinig’ weerstand tegen de plannen. Dat komt volgens hem omdat er tussen ontwikkelaar Janssen de Jong, de gemeente en zijn overlegorgaan intensief gepraat is over de realisatie van de nieuwbouwwoningen.

Lang wachten
Lennisheuvel zat al lange tijd te wachten op de nieuwbouwwoningen. Het bestemmingsplan lag al sinds 10 april 2019 vast. Maar er volgde bezwaren van omwonenden en Vereniging het Groene Hart. Zij gingen in beroep bij de Raad van State.

De omwonenden vrezen dat de nieuwe woningen hun woon- en leefklimaat aantast en dat er geen behoefte is aan deze woningbouw. De omgeving en het Groene Hart zijn daarnaast bang dat de komst van de woningen de natuur in de omgeving aantast. Het Groene Hart vindt verder dat de gemeenteraad te weinig rekening heeft gehouden met de cultuurhistorische waarden van het naastgelegen monument ‘Den Eijngel’.

Al op 21 september vorig jaar diende de zaak bij de Raad van State in Den Haag. Een uitspraak kwam echter niet binnen de gebruikelijke zes weken, maar liet meer dan acht maanden op zich wachten. De Raad van State heeft alle beroepen ongegrond verklaard, met uitzondering van een beroep voor wat betreft de regeling voor de Ecologische Verbindingszone Heerenbeekloop. Een ecologische verbindingszone, zoals die in het plan bij de Heerenbeekloop, dient ten minste 50 meter breed te zijn. In de bouwplannen in Lennisheuvel was dit slechts 40 meter.

Dit leidt er toe dat de Raad van State het bestemmingsplan Achter Den Eijngel in zijn geheel vernietigd heeft. De Raad van State meent dat de woonbestemmingen binnen 50 meter van de Heerenbeekloop niet toegestaan zijn. Vanwege de samenhang binnen de woonbestemmingen is het plan niet enkel vernietigd voor wat betreft de plandelen binnen de 50 meter maar is het bestemmingsplan in zijn geheel vernietigd.

Het is nog onduidelijk wat voor gevolg de uitspraak precies heeft. De gemeente gaat zich nu, samen met projectontwikkelaar Janssen de Jong, provincie en adviseurs, buigen over de uitspraak en de vervolgstappen. Wel is duidelijk dat er een geheel nieuw plan gemaakt moet worden en dat dat opnieuw in procedure gebracht moet worden. Een vertraging van jaren voor de nieuwbouwwijk lijkt daarmee een feit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *