Tag: DKA

Raad akkoord met plannen De Kleine Aarde; ‘Ik hoop dat we straks weer allemáál trots zijn’

Boxtel – De Boxtelse gemeenteraad is akkoord met de plannen voor De Kleine Aarde zoals die er nu liggen. Op het terrein wil Woonstichting JOOST 22 duurzame appartementen realiseren en mogen de Herenboeren het innovatiecentrum Plaetse Zuid verder uitrollen. Er komt een raadscommissie die de opbrengsten van de verkoop van gebouwen en grond aan BD Grondbeheer laat terugvloeien in het Legaat van Cooth, dat daarna herbestemd en opgeheven wordt.

Plannen De Kleine Aarde roepen gemengde reacties op bij omwonenden

Boxtel – De plannen op het terrein van De Kleine Aarde kunnen rekenen op wisselende reacties vanuit de buurt. Omwonenden vrezen parkeerproblemen in hun buurt en missen samenhang met andere ontwikkelingen op het terrein, zoals de appartementen die Woonstichting JOOST er wil realiseren. Toch is er ook optimisme, omdat Plaetse Zuid, zoals het nieuwe plan gedoopt is, wel aansluit bij de waarden van De Kleine Aarde.

De Kleine Aarde gaat verder als ‘Plaetse Zuid’

Boxtel – De Kleine Aarde wordt de komende jaren onder leiding van de Herenboeren omgevormd tot kenniscentrum voor de op handen zijnde voedseltransitie. Samen met verschillende agrarische partijen en het onderwijs zullen de Herenboeren het terrein en de historische Van Coothhoeve een facelift geven. De plannen moeten nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Dat gebeurt naar verwachting op 5 oktober.

Gemeenteraad stelt besluit over Woningbouw De Kleine Aarde uit tot minimaal 20 juli

Boxtel – Besluitvorming over de bouw van 22 appartementen op het terrein van De Kleine Aarde is uitgesteld tot op zijn vroegst 20 juli. Wethouder Désiré van Laarhoven adviseerde dat nadat veel raadsfracties kritiek hadden op het moment van het aanbieden van de plannen. Onder meer de fracties van CDA, SP, VVD en D66 vinden dat de woningbouw op het terrein tegelijk behandeld moet worden met het nieuwe plan voor de toekomst van De Kleine Aarde, en dat is nog niet besluitrijp.