Tag: gemeenteraad

Raad ondanks ‘draconische’ bezuinigingen akkoord met begroting

Boxtel – Een plan vol met draconische maatregelen. Zo bestempelt de oppositie de begroting en het onderliggende dekkingsplan met daarin rigoureuze bezuinigingen. Maar alle kritiek ten spijt stemde een raadsmeerderheid in met de ongekende bezuinigingsslag.

Raad akkoord met plannen De Kleine Aarde; ‘Ik hoop dat we straks weer allemáál trots zijn’

Boxtel – De Boxtelse gemeenteraad is akkoord met de plannen voor De Kleine Aarde zoals die er nu liggen. Op het terrein wil Woonstichting JOOST 22 duurzame appartementen realiseren en mogen de Herenboeren het innovatiecentrum Plaetse Zuid verder uitrollen. Er komt een raadscommissie die de opbrengsten van de verkoop van gebouwen en grond aan BD Grondbeheer laat terugvloeien in het Legaat van Cooth, dat daarna herbestemd en opgeheven wordt.

TipBoxtel: communicatie met inwoners voor verbetering vatbaar bij Kerntakendiscussie

Boxtel – Het TipBoxtel panel kan zich vinden in de keuze van de gemeente om niet volgens de kaasschaafmethode, maar met een Kerntakendiscussie te bezuinigen. Duidelijke keuzes maken wordt door 61 procent van het panel als beste bezuinigingsmethode bestempeld. De burgerparticipatie is echter ook na de interventie door de gemeenteraad afgelopen voorjaar, voor verbetering vatbaar. Een meerderheid van 52 procent van de inwoners geeft aan zich onvoldoende gehoord te voelen.