Tag: raad

Raad ondanks ‘draconische’ bezuinigingen akkoord met begroting

Boxtel – Een plan vol met draconische maatregelen. Zo bestempelt de oppositie de begroting en het onderliggende dekkingsplan met daarin rigoureuze bezuinigingen. Maar alle kritiek ten spijt stemde een raadsmeerderheid in met de ongekende bezuinigingsslag.

TipBoxtel: communicatie met inwoners voor verbetering vatbaar bij Kerntakendiscussie

Boxtel – Het TipBoxtel panel kan zich vinden in de keuze van de gemeente om niet volgens de kaasschaafmethode, maar met een Kerntakendiscussie te bezuinigen. Duidelijke keuzes maken wordt door 61 procent van het panel als beste bezuinigingsmethode bestempeld. De burgerparticipatie is echter ook na de interventie door de gemeenteraad afgelopen voorjaar, voor verbetering vatbaar. Een meerderheid van 52 procent van de inwoners geeft aan zich onvoldoende gehoord te voelen.